Solución ejercicio 6. A, AN, SOME

Exercise 6. Elige contable (countable noun) o incontable (uncountable noun). 

 a) cat countable noun
 b) dog countable noun
 c) salt uncountable noun
 d) sugar uncountable noun
 e) cow countable noun
 f) bread uncountable noun
 g) meat uncountable noun
 h) bird countable noun